تبلیغات
همه چیز درباره ی فیزیک - جزوات فصل 1 فیزیک بخش 2
جمعه 9 مهر 1389  01:31 ب.ظ
نوع مطلب: (فیزیک ،جزوات فیزیک ،) توسط: اسی فیزیک

با سلام ادامه ی مطلب قبلی را در این مطلب مشاهده کنید

آهنگ مصرف انرژی: مقدار انرژی مصرف شده در مدت زمان معین را آهنگ مصرف انرژی می گویند.

 آهنگ مصرف انرژی را توان مصرفی نیز می نامیم.

تذکر: آهنگ مصرف انرژی شیمیایی غذاها را در بدن، بر حسب kJ/min می سنجیم. مثلاً اگر آهنگ مصرف انرژی قدم زدن، kJ/min 16 باشد، معنای آن اینست که بدن ما، در هر دقیقه پیاده روی، ............ کیلوژول انرژی مصرف می کند.

مثال4: اگر 10 دقیقه بسكتبال بازی کنیم، چه مقدار انرژی مصرف می کنیم؟ (آهنگ مصرف انرژی در بازی بسكتبال، kJ/min 48 است)


بقیه در ادامه مطلب

                                                                 


Jنکته2: اجسامی که بر روی کره زمین قرار دارند، انرژی پتانسیل گرانشی آن ها بیشتر از حالتی است که با همان ارتفاع در کره ماه باشند زیرا قدرت جاذبه ی زمین بیشتراست. (شتاب گرانش در سطح زمین بزرگتر از سطح ماه است.)

Jنکته3: انرژی پتانسیل همواره نسبت به یک مبدأ پتانسیل سنجیده می شود که معمولاً سطح زمین در نظر گرفته می شود. حال مثلاً اگر سطح میز را مبدآ پتانسیل در نظر بگیریم، انرژی پتانسیل کیفی که روی آن قرار دارد، صفر است.

 مثال15: سنگی به جرم 2 کیلوگرم را به ارتفاع 200 متری سطح زمین می بریم. انرژی پتانسیل گرانشی سنگ را حساب کنید.مثال16: پرنده ای به جرم 5/0کیلوگرم در ارتفاع 150متری زمین پرواز می کند. انرژی پتانسیل گرانشی پرنده را حساب  کنید.

 


مثال17: زنبوری به جرم 2 گرم درارتفاع 100متری زمین پرواز میکند. انرژی پتانسیل گرانشی زنبور چند میلی ژول است؟مثال18: انرژی پتانسیل گرانشی توپی 1500ژول است. اگر جرم توپ  500 گرم باشد، ارتفاع توپ را از سطح زمین محاسبه کنید.       بقیه در مطلب بعدی


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 4 آبان 1389