تبلیغات
همه چیز درباره ی فیزیک - جزوات فصل 1 فیزیک بخش 1
جمعه 9 مهر 1389  01:16 ب.ظ

سلام خدمت دوستان عزیز و این بار هم براتون جزوات فصل یک فیزیک اول دبیرستان را آماده کردیم.

                                     به نام خدا                                                                                                       تهیه و تنظیم: بهشتی

 

انرژی: توانایی انجام کار یا ایجاد تغییر در اجسام است. انرژی به شکل ها یا صورت های مختلفی در اطراف ما مشاهده می شود. البته انرژی به هر صورتی که باشد تنها دو نوع جنبشی و پتانسیل دارد.

در ادامه، 8 صورت انرژی نوشته شده است. در مقابل هر یک، نوع آن را از لحاظ جنبشی یا پتانسیل بودن مشخص کنید:

*- انرژی ماهیچه ای:                                           

*-انرژی صوتی:

*- انرژی تابشی:                                                  

*-انرژی گرمایی:

*- انرژی مکانیکی:                                            

*-انرژی الکتریکی:

*- انرژی هسته ای:                                               

*-انرژی شیمیایی:

 

یکای انرژی : یکای اندازه گیری انرژی، ژول (J)  می باشد.
ادامه در ادامه مطلب...!


انرژی جنبشی (Kinetic Energy): اجسام در حال حرکت، انرژی جنبشی دارند.

K mv2

 
انرژی جنبشی جسم متحرک، از رابطه مقابل محاسبه می شود:

                                                                                                                                                              

 

m ، جرم جسم بر حسب کیلوگرم و V سرعت، بر حسب متر بر ثانیه می باشد.

Jنکته: انرژی جنبشی با جرم جسم متحرک و مجذور سرعت آن، رابطه مستقیم دارد.

مثال9: اگر بخواهیم انرژی جنبشی جسم متحرکی 16 برابر شود، سرعت حرکت آن را چند برابر کنیم؟

 

مثال10: توپی به جرم g 500  با سرعت 30 متر بر ثانیه در حال حرکت است. انرژی جنبشی توپ چند ژول است؟مثال11: اتوموبیلی به جرم kg1500 با سرعت 10متر بر ثانیه در حال حرکت است. انرژی جنبشی آن چقدر است؟

 


مثال12: گلوله ای به جرم kg 10با انرژی جنبشی20 کیلوژول پرتاب می شود. سرعت آن را محاسبه کنید.
انرژی درونی: مجموع انرژی های ذرات تشکیل دهنده یک جسم، انرژی درونی آن نامیده می شود.

Jنکته: هر چقدر دمای جسمی بیشتر باشد انرژی درونی آن بیشتر خواهد بود. اغلب اوقات با افزایش انرژی درونی یک جسم، آن جسم گرم تر می شود.

پرسش: چه موقع افزایش انرژی درونی یک جسم، به صورت گرم تر شدن آن ظاهر نمی شود؟


توجه: بر اثر اصطکاک، انرژی جنبشی به انرژی درونی تبدیل می گردد. مثلاً وقتی دست های خود را به هم      می مالیم، انرژی جنبشی دست ها به انرژی درونی تبدیل می شود. در این مواقع، اصطلاحاً می گوییم انرژی، تلف شده است.

پرسش: ماشینی که باسرعت در حال حرکت است، ترمز می کند و می ایستد. لاستیک های آن داغ میشوند. علت چیست؟

مثال13: ظرف مخلوط آب و یخ را روی شعله گاز قرار می دهیم. دمایش تغییر نمی کند. آیا انرژی درونی زیاد شده است؟

 

مثال14: مثال5: اتومبیل 800 كیلو گرمی كه با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت در حال حركت است، با دیدن مانعی ترمز میكند و می ایستد.

الف) این اتومبیل هنگام حرکت چه نوع انرژی دارد؟

ب) این انرژی هنگام ترمز چه میشود؟ 

ج) افزایش انرژی درونی زمین و لاستیك های اتومبیل را محاسبه كنید.

 

 

انرژی پتانسیل گرانشی : نوعی از انرژی که اجسام به دلیل ارتفاعشان از سطح زمین دارند.

U=m g h

 
 این انرژی از رابطه مقابل محاسبه می شود:تعریف انرژی شیمیایی: انرژی شیمیایی، در مولکول های مواد ذخیره شده و برای آزاد شده آن باید واکنش های شیمیایی انجام شود. مواد غذایی و همچنین سوخت ها، منابع پر کاربردی از انرژی شیمیایی هستند.

در ادامه به انرژی شیمیایی غذاها می پردازیم:

تذکر: انرژی شیمیایی موجود در غذاها بر حسب کیلوژول بر گرم بیان می شود. مثلاً اگر انرژی شکلات،   kJ/g 2/22 باشد، معنای آن اینست که در هر گرم شکلات، 2/22 کیلوژول انرژی شیمیایی وجود دارد و بدن ما با سوزاندن 1 گرم شکلات، ............ کیلوژول انرژی بدست می آورد. 

مثال1:انرژی شیمیایی سیب kJ/g 4/2 است. بدن ما با خوردن یک عدد سیب 100 گرمی، چه مقدار انرژی بدست  می آورد؟

 

مثال2: مقدار70 گرم شکلات می خوریم.چند کیلو ژول انرژی به ما می دهد؟

 

مثال3: با خوردن 200 گرم پلو، 100 گرم مرغ، 20 گرم کره، 100 گرم نوشابه و 50 گرم نان، چه مقدار انرژی بدست می آوریم؟

                                                                                                              kJ/g 6/4 : انرژی پلو

                                                                                                              kJ/g 7/6 : مرغ

                                                                                                       kJ/g 2/30 : کره

                                                                                                               kJ/g 5/1 : نوشابه

                                                                                                       kJ/g11: نان


بقیه جزوه در مطلب بعدی!  • آخرین ویرایش:-