تبلیغات
همه چیز درباره ی فیزیک - چگونگی تحقیق فیزیک
چهارشنبه 7 مهر 1389  05:02 ب.ظ

                  
امروز برای شما کلاس های اول دبیرستان  مطلبی  تهیه کرده ایم که به شما یاد می دهد چگونه و از کجا باید تحقیق کنید

به نام خدا

نحوه انجام پروژه های تحقیقی فیزیک

* در انجام پروژه تحقیقی باید حداقل از سه منبع استفاده شود. در پایان تحقیق، ذکر منابع مورد استفاده الزامی است.


** پروژه ها می توانند به صورت فردی یا گروهی انجام شوند.

*** ارائه پروژه می تواند به صورت متن تایپ شده، روزنامه دیواری، فایل Power point و یا کنفرانس کلاسی ارائه شود که هر کدام امتیاز متناسب با خود را خواهد داشت.

روش معرفی منابع مورد استفاده در پایان تحقیق به صورت زیر است:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). نام کتاب به ایتالیک. نام مترجم. محل انتشار: نام ناشر

مثال:

اگر در انجام تحقیق از کتاب فیزیک پایه، جلد چهارم استفاده شده باشد، در پایان تحقیق باید در قسمت منابع به صورت زیر معرفی شود:

بلت، فرانک. (1380). فیزیک پایه، جلد4. ترجمه ناصر مقبلی. تهران: انتشارات فاطمی

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». نام مترجم. نام مجله به ایتالیک. شماره مجله. شماره صفحه های مربوط به مقاله.

مثال: اگر درباره خورشید و سرنوشت آن تحقیق کرده باشیم و از مقاله ای در این باره در مجله نجوم استفاده کرده باشیم، آن را در قسمت منابع به صورت زیر معرفی می کنیم:

فهیم نیا، علی. (1388). «سرنوشت خورشید در تصاویری از مرگ یک ستاره». ماهنامه نجوم. ش 149. ص 23

سایت اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله یا مطلب». نام وب سایت. آدرس اینترنتی


ادامه در ادامه مطلب...

مثال: اگر در تحقیقی در مورد کاربردهای لیزر از سایت فیزیک دانشگاه علم و صنعت استفاده کرده باشیم، به صورت زیر آن را در بخش منابع معرفی می نماییم:

فهیم نیا، علی. (1388). «سرنوشت خورشید در تصاویری از مرگ یک ستاره». ماهنامه نجوم. ش 149. ص 23

سایت اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله یا مطلب». نام وب سایت. آدرس اینترنتی

مثال: اگر در تحقیقی در مورد کاربردهای لیزر از سایت فیزیک دانشگاه علم و صنعت استفاده کرده باشیم، به صورت زیر آن را در بخش منابع معرفی می نماییم:

کشتکار، رضا. (1388). «کاربردهای لیزر». سایت فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران. www.physics-iust.blogfa.com

جلد تحقیق نیز باید به صورت زیر باشد:

 

عنوان تحقیق

 

نام و نام خانوادگی محقق

نام درس

 

 

نام دبیرستان

فصل و سال انجام تحقیق

مثال :

 

 

کاربردهای لیزر

 

رضا حسینی 

درس فیزیک 1

 

 

دبیرستان فرزانگان

زمستان 1387

 

ادامه این مطلب را در مطلب بعدی نگاه کنید